O nás

Centrála a vývojové středisko společnosti MEDISTELLAR GmbH sídlí v kantonu Zug, přibližně 30 km jihovýchodně od Zürichu.
Vznikla před patnácti lety jako kooperativní vývojový partner předního průkopníka švýcarské laserové techniky-firmy Lasotronic AG Zug. Po zániku švýcarské větve Lasotronic vybudovala společnost Medistellar vlastní obchodní strukturu, zaintegrovanou do mezinárodní kooperace s partnery v Německu, Francii, Spojených Státech, Belgii, Rakousku, Itálii, České Republice a na Slovensku.
Silnou stránkou designového střediska Medistellar byl již od počátku vývoj lékařských laserových scannerů nejvyšší kvality. Výrobky třídy MEDISCAN CO2, SCANN 2000, nebo SCANN 3000 se staly legendou a jsou v odborných kruzích dodnes uznávány jako příklad příslovečné švýcarské kvality a nápaditého technického řešení.
Nejvýraznějším úspěchem, který se dostal do povědomí široké veřejnosti, však zůstane vývoj světlocitlivého gelu LASOCARE®. Posunul vývoj moderní kosmetologie o více než jedno desetiletí kupředu. Dosud bylo zaznamenáno přes třicet pokusů originální gel napodobit, každý z plagiátů však má odlišné chemické složení, nevykazuje žádnou optickou aktivitu a účinnnosti originálu nedosahuje. Jedinečnost řešení metody LASOCARE® spočívá v tom, že dokáže spolehlivým a biologicky nezávadným způsobem vpravit do hloubky kožního profilu přesně takové množství kyslíku a živin, jaké je třeba k účinné regeneraci základních stavebních prvků naší pleti. Na základě tohoto inteligentního řešení vznikl dokonale provázaný systém laserových aplikátorů, laserových sond a scannovacích hlavic, který je možno libovolně přizpůsobit finančním a odborným nárokům každého zákazníka.

MatterhornMatterhorn